Stressfaktoret og deres indvirkning på fisk

Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, skaber det stress hos dine fisk. Det sker fx. ved at vandet er for koldt, hvis pH-værdien svinger kraftigt, eller hvis vandet konstant er forurenet over tolerancetærsklen.
Som alle andre hvirveldyr, har fisk et veludviklet nerve- og hormonsystem, der gør det muligt for dem at undslippe faresituationer. Fiskenes stressreaktion afhænger af, hvilken form for trussel de er udsat for.
Hvis der er tale om en langvarig stresssituation, fx. en sø hvor vandspejlet falder og vandforureningen derved øges, udskilles der hormoner i fisken, som fører til en række fysiologiske ændringer.
Blodsukkerniveauet kan stige, så den får ekstra energi til at klare situationen og fisken kan lukke ned for processer, som ikke er nødvendige her og nu. Det kan være forplantningsorganer, immunsystem, pigmentering og vækst.
Når man har den viden om akvariefisk, er det nemt at forstå, at de kan blive syge, hvis ikke de holdes optimalt. Stresspåvirkninger vil, på den lange bane, svække fiskens immunsystem og gøre den modtagelig over for almindeligt udbredte sygdomme. Desuden vil den vise andre tegn, som svage farver, hæmmet vækst og generelt dårlig sundhedstilstand.
Grunden til, at stressede fisk ikke kan forsvare sig effektivt mod sygdomme, er at de udskiller hormonstoffet cortisol, hvilket hæmmer deres immunsystem. Immunsystemet er fællesbetegnelsen for et enormt og komplekst arsenal af forsvarsmekanismer, hvilket vil være for omfattende at gå nærmere i detalje med her. Det der er vigtigt at vide som akvarist, er hvordan man hjælper fisken til at passe på sig selv.
De fleste fisk har et beskyttende skælpanser. Uden på skindet og skællene er der et beskyttende slimlag. Inde i fisken beskytter hvide blodlegemer i blodstrømmen mod sygdomsfremkaldende organismer ved at nedbryde dem. For at holde fiskenes immunsystem og slimlag ved lige, bruges Easy Life – Flydende filtermedie ved regelmæssige vandskift.

Så derfor ”pas vandet, så passer fiskene sig selv”
Dette omtales i artiklen ”Dit akvarium er et lukket økosystem” her på hjemmesiden.

Ud over at vandet i akvariet skal passes af hensyn til fiskenes trivsel, skal de også have den rigtige ernæring. Som for alle andre dyr, har afbalanceret kost en stor betydning for en fisks sundhed, vækst og forplantning. Desuden er fordøjet foder en væsentlig kilde til forurening i et akvarium, hvilket betyder at det er vigtigt at vælge kvalitetsfoder, som fiskene kan fordøje optimalt. Dette kan fx. være forskelligt tørfoder fra Tropical samt frossent foder.
Langt størstedelen af de arter, vi holder som akvariefisk er altædende. På deres naturlige levesteder, er de næsten konstant på jagt efter forskellige fødeemner. Det kan være små krebsdyr, orme, bløddyr, plante- og algedele. Det er derfor vigtigt at variere foderet til altædende fisk, så de får alle deres behov dækket.
Udover de altædende fisk, er der andre som er mere specialiserede. Der er fisk der udelukkende lever af alger og de små organismer der lever der. Andre ernærer sig som rovfisk, der er sågar arter der næsten udelukkende lever af skæl fra andre fisk.

Hos Flyvefisken kan du få den rette vejledning til at fodre dine fisk korrekt!

© Flyvefisken ApS


Facebook


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>